Regulamin świadczenia usług sklepu slonskidizajn.pl§ 1

slonskidizajn.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Arkadiusz Wilk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą slonskidizajn.pl z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. ul.Magdziorza 43/7 , 41-710, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie slonskidizajn.pl.§ 2

slonskidizajn.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać odzież i inne artykuły. § 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem slonskidizajn.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić formularz.

 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji , wybór ilości i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście do godziny 15.00 po wcześniejszym kontacie telefonicznym w siedzibie slonskidizajn.pl - Ruda Śląska ul Sienkiewicza 9 bez dodatkowej opłaty (po dokonaniu przelewu na konto).

 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Koszty wysyłki (w tym koszty pakowania) to 10, 11 lub 14 zł poczta (w zależności  od zawartości) i 15zł kurier. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. Czas realizacji do momentu wysyłki to ok 1-3 dni, w skrajnych przypadkach może się wydłużyć.
   § 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a slonskidizajn.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek slonskidizajn.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, slonskidizajn.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, slonskidizajn.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi slonskidizajn.pl.

 


TOP